Riyanto Blog


Kegagalan Jangan Membuatmu Berputus Asa

Maasyiral muslimin rakhimakumullah! Allah SWT telah berfirman Alladziina qaala lahumunnaasu innannaasa qad jama?uu lakum fakhsauhum fazaadahum iimaana wa qaaluu hasbunallaahu wa ni?mal wakiil. Fanqalabuu bini?matim minallaahi wa fadhlin lam yamsashum suu-un wat taba?uu ridlwaanallaahi wallaahu dzuu fadzlin ?adziim. Innamaa dzaalikumus syaithaanu yukhawwifu auliyaa-ah falaa takhaafuhum wa khaafuuni inkuntum mukminin. orang-orang yg menaati Allah dan Rasul […]

Detail... Kegagalan Jangan Membuatmu Berputus Asa

Peranan Wanita dalam Islam

Kaum wanita tak diragukan lagi memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedudukan itu amat mulia tidak mengurangi hak-hak mereka juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh.
Wanita muslimah di tengah masya-rakatnya ditempatkan dalam posisi yg amat mulia. Islam memandang wanita lewat kesadaran terhadap tabi’atnya hakekat risalahnya serta pemahaman terhadap konsekwensi logis dari sepesial kodrat yg dianugerahkan […]

Detail... Peranan Wanita dalam Islam

Arogansi

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yg telah memberikan ni’mat Iman dan Islam kepada kita. Aku bersaksi tiada Tuhan yg wajib disembah kecuali Allah. Tiada sekutu baginya. Dialah yg memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adl utusan Allah. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepadanya kepada shahabat dan kepada kerabatnya.
Maasyiral […]

Detail... Arogansi

Sunah-Sunah Salat

Salat mempunyai beberapa sunah yg dianjurkan utk kita kerjakan sehingga menambah banyak pahala kita. Sunah-sunah tersebut di antaranya adl sebagai berikut.
Mengangkat kedua tangan sejajar dgn bahu atau sejajar dgn kuping pada keadaan sebagai berikut

ketika bertakbiratul ihram
ketika rukuk
ketika bangkit dari rukuk
ketika berdiri setelah rakaat kedua ke rakaat ketiga.

Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar ra “Bahwasanya […]

Detail... Sunah-Sunah Salat

Masalah Perbankan, Renten dan Fee dalam Pandangan Islam

Di dalam kehidupan modern ini keberadaan bank ternyata sudah menjadi kebutuhan yg penting bagi masyarakat luas. Mulai dari yg menabung yg meminjam uang dan sampai kepada yg menggunakan jasanya utk mentransfer uang dari satu kota atau negara kekota atau negara lain. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang perbankan? Ikuti dan simak kajian berikut ini! Mengenai perbankan […]

Detail... Masalah Perbankan, Renten dan Fee dalam Pandangan Islam

older posts